Menu

Riječ ravnatelja

Riječ ravnatelja

Galerijski centar Varaždin ovih se dana predstavlja u Dubrovniku i to kao organizator izložbe Garaž centra za suvremenu kulturu iz Moskve kojeg vodi Daša Žukova ...