Menu

O nama

Galerijski centar Varaždin najmlađa je ustanova u kulturi u Varaždinu, čiji je osnivač Grad Varaždin. Osnovana je odlukom Gradskog vijeća u svibnju 2004. godine, prema Zakonu o javnim ustanovama.

Osnovana je za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- izložbena djelatnost- prezentacija suvremene likovne umjetnosti putem stalnih i povremenih izložbi

- organizacija lokalnih, nacionalnih i međunarodnih likovnih projekata

- prezentacija umjetničkog fundusa u vlasništvu Grada Varaždina

- organizacija održavanja lokalnih, državnih i međunarodnih stručnih i tematskih skupova iz područja likovne umjetnosti

- izdavačka i druge djelatnosti vezane uz programske djelatnosti Centra

U toj odluci navedeno je i sjedište ustanove, a ono se nalazi u ulici Augusta Cesarca 16a (bivša sinagoga). Upravo tom odlukom konačno je određena namjena zapuštenog prostora sinagoge, te se jedan dio poslova Ustanove odnosi upravo na što skorije stavljanje u funkciju navedenog objekta.

Ustanova od 2006.godine i brine o prezentiranju djela Miljenka Stančića, u privremenom prostoru na Trgu Miljenka Stančića. Djela koja se prezentiraju u vlasništvu su privatnih zbirki,Grada Varaždina, Gradskog muzeja Varaždin,.

Ustanova je i organizator nekoliko festivala, kao što su Dani performansa koji se u Varaždinu održavaju od 2001.godine, te Bijenale modne fotografije. Isto tako, ustanova ostvaruje i godišnje programe organizirajući likovne projekte većinom suvremene umjetnosti. U suradnji sa Kolekcijom Sudac ostvareni su i projekti kao što su „Rubne posebnosti“ i retrospektiva Aleksandra Srneca.

 

More in this category: « Izložbe Kontakt »